Privacy verklaring Circle Communicatie

Circle Communicatie is een communicatiebureau in Culemborg. In deze verklaring leggen wij zo duidelijk mogelijk uit hoe wij met de persoonsgegevens omgaan die aan ons worden toevertrouwd.

Persoonsgegevens

Circle Communicatie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons of onze klanten hebt verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van mogelijke persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Persoonsgegevens die u actief verstrekt aan ons door klant bij ons te worden
 • Gegevens die onze klanten aan ons verstrekken uit hun eigen klantgegevens, zodat wij voor hen opdrachten kunnen uitvoeren.

Welke gegevens van klanten worden opgeslagen?

 • bedrijfsnaam;
 • naam contactpersoon;
 • adres, postcode en woonplaats;
 • telefoonnummer;
 • email-adres;
 • website
 • wat en hoeveel is geleverd;
 • welk BTW-tarief is gehanteerd;
 • betreft het een product of dienst.

Welke gegevens van leveranciers worden opgeslagen:

 • (bedrijfs)naam,
 • contactpersoon,
 • adres, postcode, woonplaats, en eventueel telefoonnummer,
 • IBAN en het BTW-nummer (indien BTW is verlegd);
 • wat en hoeveel is gekocht;
 • wanneer is gekocht;
 • welk BTW-tarief is gerekend;

Waarom worden deze gegevens opgeslagen?

Circle Communicatie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om producten en diensten te kunnen leveren aan onze klanten
 • Om contact met u op te kunnen nemen, via de telefoon, per e-mail en/of schriftelijk, als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om als gebruiker te  kunnen voldoen aan de administratieve eisen van de belastingdienst

Privacy

Met betrekking tot alle data welke wordt opgeslagen, verklaart Circle Communicatie het volgende.

 • Circle Communicatie voert geen bewerking en/of analyse uit van de gegevens zonder instemming en medeweten en niet buiten het zicht van de gebruiker om;
 • alle data van de klant en leverancier dient alleen ten behoeve van de administratie van Circle Communicatie;
 • elke vorm van doorverkoop/beschikbaarstelling van data voor commerciële, statistische of wetenschappelijke doeleinden is onvoorwaardelijk uitgesloten;

Periode van bewaren

Circle Communicatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De administratie wordt tien jaar bewaard nadat er  geen zaken meer worden gedaan tussen Circle Communicatie en de klant. Na deze periode wordt de administratie vernietigd zowel online als op papier. Beeldmateriaal wordt 10 jaar bewaard.

Circle Communicatie verricht zelf onderhoud aan computer en opslagschijven en zorgt voor beveiliging daarvan.

Uw gegevens blijven van u

Circle Communicatie verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Circle Communicatie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Wilt u weten welke persoonsgegevens Circle Communicatie precies van u heeft? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. U mag altijd ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben:

 • aan te passen
 • te wissen
 • over te dragen aan iemand anders.

Stuur uw verzoek naar info@circlecommunicatie.nl, dan maken wij het voor u in orde.